ประกันชั้น 3 ราคาถูก ให้ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก มีความหมายว่าอย่างไร?

ก่อนที่คุณจะซื้อรถยนต์คุณจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่า เมื่อซื้อรถยนต์มาแล้วจำเป็นต้องทำประกันภัยรถยนต์ทุกคัน ซึ่งจะมีทั้งประกันภัยภาคบังคับหรือพ.ร.บ. ที่มีการบังคับให้คุณต้องทำตามกฎหมาย และประกันภาคสมัครใจที่คุณจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ทั้งนี้ประกันภาคสมัครใจจะเป็นอีกหนึ่งประเภทที่ทุกท่านสามารถเลือกประเภทได้ตามต้องการ ทั้งนี้หากเป็นรถเก่าหรือผู้ขับขี่มีความชำนาญในการขับขี่อยู่แล้ว จะสามารถทำประกันชั้น 3 ราคาถูกได้เช่นเดียวกัน เพราะประกันชั้น 3 จะให้การครอบคลุมเฉพาะบุคคลภายนอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุและคุณเป็นฝ่ายผิด แต่ให้การคุ้มครองบุคคลภายนอกคืออะไร มีการคุ้มครองอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย ความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่ประกันชั้น 3 ราคาถูกให้ความคุ้มครองคืออะไร ความเสียหายต่อบุคคลภายนอกที่ประกันจะให้การคุ้มครองนั้น จะหมายถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บต่อบุคคลอื่น รวมทั้งในกรณีเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ประกันชั้น 3 ราคาถูกจะไม่มีการคุ้มครองที่ครอบคลุมไปถึงรถยนต์ของคุณ แต่สำหรับการคุ้มครองบุคคลภายนอกนั้น จากสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีด้วยกัน คือ ทั้งนี้หากเกิดกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของตนเอง อย่างเช่น การโดยทุบทำลาย การชนแล้วหนี หรือกรณีรถชนต้นไม้ ชนเสาไฟฟ้า หรือแม้แต่การถอยรถชนฟุตบาท ในส่วนนี้ประกันชั้น 3 จะไม่ให้การคุ้มครองในทุกกรณี คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายและค่าซ่อมแซมรถในส่วนนี้ด้วยตนเอง ประกันชั้น 3 ราคาถูก แม้ว่าจะมีราคาถูกกว่าประกันชั้นอื่น ๆ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการคุ้มครองที่ไม่ให้ความครอบคลุมเท่าไหร่นัก แถมยังมีการคุ้มครองให้เพียงคู่กรณีหรือบุคคลภายนอกอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนรถของคุณจะต้องเป็นผู้ซ่อมแซมด้วยตนเอง ดังนั้นในกรณีนี้จึงเหมาะสำหรับรถเก่าที่มีราคาไม่สูงเท่าไหร่นัก และผู้ขับขี่มีความชำนาญมากเพียงพอที่จะมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด